KORONAVIRUS

 Změny od 25.9.2020 týkající se zejména testování metodou PCR

U kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19, tzn. u karantény, provádí se pouze 1 test, druhý test se již neprovádí.

  • U asymptomatických kontaktů se provádí pouze 1 PCR test, který se posouvá na 5.-7. den od kontaktu. Při negativitě testu se ukončuje karanténa nejdříve 10. den od kontaktu a druhý test PCR se již neprovádí, pacient je považován za neinfekčního. Pokud se nepodaří PCR test provést do 10. dne od posledního kontaktu s pozitivní osobou na COVID-19, lze karanténu u bezpříznakového kontaktu ukončit za 14 dnů od posledního kontaktu bez provedení PCR testu.
  • U symptomatických kontaktů se provádí PCR test 1.-5. den od kontaktu, při negativním testu se ukončuje karanténa nejdříve 10. den od kontaktu, z toho minimálně 3 dny je pacient bez klinických příznaků, PCR se již neprovádí
  • V případě karantény u osob žijících ve společné domácnosti s pozitivně testovanou osobou jsou kontakty v karanténě až do vyléčení posledního nemocného v rodině. PLDD či VPL ukončí izolaci pozitivních osob a následně se ukončí karanténa ostatních osob žijících ve společné domácnosti, pokud budou bez klinických příznaků.
 

Doporučení praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD)

 V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte v naší ordinaci tato pravidla:

 K vyšetření se předem objednejte na tel.č. 32609120195

Neobjednaní pacienti nebudou ošetřeni.

  1. Dostavte se včas.
  2.  Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. s jedním doprovodem u nezletilých a osob ZTP.
  3. Zakryjte si ústa a nos.
  4. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdr. zařízení.
  5. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …).
  6. Vašedítě držte u sebe,dítě nesmí na nic sahat., Ve zdr. zařízení nekonzumujte nápoje a jídlo.

             7. Při použití WC dodržujte hygienické zásady.

            8..Použité jednorázové kapesníky si odneste.

            9.Použité dětské pleny si odneste.

           10..Banální zdravotní potíže řešte sami nebo se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem

           14.Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky.